- 293D438887502CBB75370131F74D46E1

                                                                                                                                                                             WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

                          REGULAMIN, ZWROTY, REKLAMACJE  -  Mojaelewacja.pl

 

Mojaelewacja.pl

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

STRONA GŁÓWNA

PROJEKT ELEWACJI 3D
PROJEKT ELEWACJI 3D
PROJEKT ELEWACJI 3D
PROJEKT ELEWACJI 3D | PROJEKT ELEWACJI NA ZDJĘCIU

KONTAKT

PROJEKT ELEWACJI

REGULAMIN Mojaelewacja.pl

Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura

ul. Lipowa 5 Obrytki, 18-423 Przytuły

NIP: 7182071037

REGON: 369677538

 

Regulamin określa warunki i zasady zamawiania projektów elewacji i innych towarów oferowanych przez

Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura ul. Lipowa 5 Obrytki, 18-423 Przytuły

NIP: 7182071037 REGON: 369677538

 

§ 1.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

• Zamówienia można składać: telefonicznie przez portale allegro.pl, olx.pl lub w formie elektronicznej, korzystając z formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej mojaelewacja.pl

• Zamówienie może złożyć osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

• Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska lub nazwy firmy osoby prawnej wraz z podaniem numeru NIP, pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego – także adresu e¬-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

• Zamówienia składane drogą elektroniczną są potwierdzane do 24 godzin od chwili ich otrzymania w dni robocze na podany przez zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie, a następnie przyjęte do realizacji. Realizowane będą jedynie zamówienia z potwierdzeniem przez zamawiającego realizacji telefonicznie lub e-mailem, umożliwiającym weryfikację zamówienia.

• Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta są rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po tych dniach.

• Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny lub znajduje się w fazie koncepcyjnej, zamawiający zostanie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli zamawiający go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

• Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego, określony w zamówieniu.

• Zamówienia są realizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie firmy. W celu osobistego dokonania zakupu projektu zamówienie należy złożyć co najmniej na 1 dzień przed odbiorem dokumentacji.

• Zamawiając projekt, należy podać dokładną nazwę projektu.

• Należność za zamówiony projekt Zamawiający może uregulować w następujący sposób:

- przelewem (przedpłatą na konto bankowe).

W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na wskazane konto.

- gotówką w siedzibie firmy (osobisty odbiór projektu).

• Przesyłki zawierające projekt elewacji dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki ponoszony jest przez Zamawiającego w sposób wybrany przez Zamawiającego, określony w zamówieniu.

• Zamówione projekty są wysyłane w przypadku gotowego projektu w ciągu od 1 dnia do 7 dni roboczych, chyba że ustalono z zamawiającym inny termin, licząc:

- w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym KAMIL BZURA

• Zamówione projekty są wysyłane w przypadku korekty projektu w ciągu od 3 dni do 8 dni roboczych, licząc:

- w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym KAMIL BZURA

• Odbierając przesyłkę zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka jest zgodna z opisem i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.

• Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zgodny z opisem na stronie internetowej mojaelewacja.pl.

• Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura wydaje bezpłatną, pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie.

 

§ 2. ODSTĄPIENIE

 

• Treści cyfrowe zakupione i pobrane przez internet nie podlegają zwrotom.

Dokonując zakupu na mojej stronie, za pośrednictwem mojej strony i przez moją stronę https://mojaelewacja.pl/ tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

• Oświadczam że, opisy aukcji oraz zdjęcia w niej wykorzystane są mojego autorstwa.

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub

w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170

• Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

• Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

• Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

• Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.

• Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

• Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

• Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

• Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

• Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

• Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 3. WARUNKI KOREKTY PROJEKTU

 

• Zamawiający ma prawo do korekt zakupionej dokumentacji projektowej. Zasady wspomnianej korekty wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura

• Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności przedmiotu z umową wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

• Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura nie odpowiada za niezgodność przedmiotu z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej stronie i podstronach, układu graficznego strony, projektów, fotografii, rysunków należą do Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, zwłaszcza zamieszczone fotografie, projekty, rysunki podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

 

§ 5 Pliki Cookies

 

1. Strona używa plików Cookies.

2. Ich użycie ma na celu łatwiejsze i praktyczniejsze korzystanie z naszego serwisu.

3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

4. Pliki Cookies wykorzystywane są również w przypadku programu partnerskiego. Zapamiętują one użytkowników skierowanych na naszą stronę z banerów zamieszczonych na stronie partnerów i umożliwiają monitoring zamówień składanych na nasze projekty w trybie online.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

• Pracownia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Pracowni. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Informacje podawane przez Zamawiającego nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki, chyba że Zamawiający wyrazi takie życzenie (np. chce być uczestnikiem akcji promocyjnych związanych z firmami zewnętrznymi). Pracownia ma prawo do udostępnienia danych osobowych Zamawiającego osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub za zgodą Zamawiającego.

• Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie oraz możliwości wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

• Dokumentacja projektu może w nieznacznym stopniu różnić się od koncepcji prezentowanej na stronie internetowej, a także od wizualizacji elewacji poglądowych udostępnianych drogą elektroniczną.

• Złożenie zamówienia na projekt jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

• Pracownia Architektoniczna Kamil Zdzisław Bzura zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

• Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony, poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby pracowni.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Plik
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Mojaelewacja.pl   

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

PRZEŚLIJ:

(do realizacji projektu będą potrzebne)

1. Sugestie co do projektu, inspiracje.

 

 

OTRZYMASZ:

1. Wycenę projektu.

2. Możliwości płatności np. zadatek.

3. Więcej szczegółów odnośnie projektu.

 

 
 
 
 

Biuro i firma - porównaj na Ceneo.pl

projekt elewacji 5

 

Mojaelewacja.pl   

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

Mojaelewacja.pl   

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

PROJEKT ELEWACJI 3D lub PROJEKT ELEWACJI NA ZDJĘCIU
  1. pl