- 293D438887502CBB75370131F74D46E1

projekt elewacji 5

 

Mojaelewacja.pl   

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

Mojaelewacja.pl   

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

  1. pl

 

Elewacja w przestrzeni miejskiej odgrywa ważną rolę. Wnętrzom urbanistycznym nadaje wyrazu, a budynkom namacalnej formy. Formy, która wyznacza późniejszą estetykę pierzei ulicy i ukierunkowuje estetycznie kolejne etapy formowania wnętrza. „Stare” czy „nowe” to częsta dywagacja do jakiej musi przygotować się architekt projektując budynek w przestrzeni miejskiej. Ulec klasyce czy wprowadzić nowość? Rozróżnienie tych dwóch aspektów architektury pozwala na klasyfikację budynku we wnętrzu (ulicy) pod względem formalnym oraz kompozycyjnym, jako elementu spajającego dwa światy. Potrzeba dekorowania elewacji oraz „tylko” funkcjonalne zastosowanie typowych detali architektonicznych (okno, drzwi, okiennica, itd.), niezaangażowanych w świadome uzyskanie efektów artystycznych kreuje wygląd budynku oraz plasuje go na mapie miasta. Formalne aspekty budynku muszą korespondować z otoczeniem i „szanować” kontekst w taki czy inny sposób. Sztuka i jej wartości estetyczne podlegają przemianom, z kolei wartości racjonalne (użytkowe) podlegają postępowi i ewolucji. Umiejętność wpisania obiektu w tkankę miejską nie może odbyć się więc tylko w oparciu o estetykę czy funkcjonalność. Ważne jest aby umiejętność ta obejmowała oba te zagadnienia.

 

Stworzenie „nowej”, ulepszenie „starej” kompozycji pierzei ulicy, wnętrza czy placu jest wyzwaniem. Umiejętne wpisanie budynku w istniejącą zabudowę nie jest bowiem rzeczą łatwą, bo przecież określenie granicy wyznaczanej przestrzeni definiuje zakres wnętrza oraz nadaje mu istotne aspekty formalne. Znaczną rolę w budowaniu charakteru elewacji odgrywa gabaryt, materiał i kolor. Przytoczone przykłady budynków dają ogląd na skalę zjawiska, z którym każdy architekt w swojej pracy zawodowej wcześniej czy później musi się zmierzyć. Decyzję o wadze kontekstu należy podejmować w odniesieniu do całości założenia, ale w ujęciu jednostkowym, bezpośrednio w stosunku do projektowanego obiektu. Kompozycja elewacji, nawet tej najmniejszej może bowiem w znaczny sposób zmienić postrzeganie przestrzeni jako całości. Kontrowersja nowej zabudowy nie jest z góry wiadoma, a wrażenia estetyczne zdefiniowane. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie na ile kontekst jest ważny. Wybór pomiędzy naśladowaniem a tworzeniem nowego nie powinien sprowadzać się do suchej oceny zastałej sytuacji, ale także odwoływać się do formalnego i symbolicznego znaczenia nowoprojektowanego obiektu. Jedyną pewną rzeczą w całej układance wydaje się fakt znaczenia kompozycji jako ujęcia całości w ramy formalne i estetyczne. Tylko bowiem całościowy ogląd proponowanego założenia może dać rozwiązanie, które wyjdzie naprzeciw stawianym wyzwaniom. „Architektura jest bez wątpienia działaniem syntetycznym, które musi się dostosować do formy życia jako całości. Adaptacja ta nie wymaga jednak, aby każda praca odnosiła się do całości. Poszczególne obiekty konkretyzują całości drugorzędne, ale ponieważ należą do systemu architektonicznego, uczestniczą też w całkowitej konkretyzacji. Nowe konkretyzacje nie mogą ani naśladować przeszłości, ano całkowicie zrywać z tradycją. Są uzależnione od istniejących, zdolnych do rozwoju systemów symboli. Oznacza to, ze powinnyśmy zachowywać raczej strukturalne zasady tradycji, a nie jej motywy”.

 

Moja elewacja w przestrzeni miejskiej

27 sierpnia 2019

Mojaelewacja.pl

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

PROJEKT ELEWACJI

                                                                                                                                                                             WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

                                                   REGULAMIN Mojaelewacja.pl

 

Mojaelewacja.pl

mail:mojaelewacja@wp.pl

tel.:690481678

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT